Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

Kapelusznica
7768 cbdc 420
Reposted fromphilipp philipp viasiostrzyca siostrzyca
Kapelusznica
8754 235b 420
Reposted fromtichga tichga viasiostrzyca siostrzyca

February 15 2019

Kapelusznica
Kapelusznica
Już nie pamiętam jak było źle, o co nam poszło, zgubiłem się
I gdybym mógł- cofnąłbym czas chciałbym to przeżyć kolejny raz
 Czułem najmocniej i tego mi brak.
— Kortez
Reposted fromyannim yannim viapersona-non-grata persona-non-grata
Kapelusznica
Kapelusznica
I jeszcze mam teraz Ciebie - nie wolno mi umrzeć, bo byś płakała
— Jacek Podsiadło "Być może nalezało mówić"
Reposted fromsubiektywne subiektywne
Kapelusznica
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Kapelusznica
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viapersona-non-grata persona-non-grata

February 14 2019

Sometimes,
all you can do
is lie in bed,
and hope
to fall asleep
before
you fall apart.
— William C. Hannan (via kissedby-suicide)
Reposted fromasafeather asafeather
Kapelusznica
2283 4f4f 420
tattoo vol.164
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viadonoteat donoteat
Kapelusznica
6199 a594 420
Reposted from18 18 viadonoteat donoteat
5331 2388 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid
5353 5438 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid
Kapelusznica
6964 dde8 420
Reposted fromirmelin irmelin viasuizid suizid
Kapelusznica
A gdy już ktoś dziś puka do jej dzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami.
— Strachy na Lachy, "Moralne salto"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viadrug drug
Kapelusznica
Wciąż wykrzykujesz moje imię, które nie należy ani do ust, ani do oczu, tylko do wspomnienia.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viadrug drug
Kapelusznica
9656 bd22 420
please, can you always remember me ?
Reposted fromacidust acidust viadrug drug
Kapelusznica

czasami mam ochotę wziąć całe swoje życie i pieprznąć nim o ścianę.

Reposted frommefir mefir viadrug drug
Kapelusznica
Nigdy nie jest zbyt późno aby postawić kropkę i zacząć na nowo. Nawet najmniejsza zmiana zaczyna się od tej małek kropeczki postawionej po tym co było dotychczas. I to z niej właśnie rozkwita. Odwagi!
Reposted fromaassddffgg aassddffgg viadrug drug
Kapelusznica
8987 7f25 420
Reposted fromzzoe zzoe viadrug drug
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl