Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2015

Kapelusznica
10188) I hate when people who KNOW I have an ED talk to me about their diet or how they haven't eaten in this many hours or how they've lost so much weight. It feels invalidating, like they're saying, "I know you have an eating disorder but it's not significant or serious enough so it's okay if I talk about these incredibly triggering things with you. It's not like it's going to push you further into a dangerous, life-threatening disease or anything. You're fine. And fat."
— confessionsabouteds.tumblr
Reposted fromasafeather asafeather viaskeletal skeletal
Kapelusznica
Głód poświadczał, że człowiek jest. Głód budził, głód usypiał. Głód przytulił, pocieszył, pogłaskał. Głód był nieraz jedyną przystanią (...)
— Myśliwski
Reposted fromskeletal skeletal
Kapelusznica
A burnt child loves the fire.
— Oscar Wilde
Reposted fromuoun uoun viaasafeather asafeather
Kapelusznica
Reposted fromtwice twice viaasafeather asafeather
Kapelusznica
0483 0055 420
Reposted frommisza misza viaasafeather asafeather
3747 7b6a 420
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamaliwa maliwa
Kapelusznica
Play fullscreen
01.01.2015 - Polski Top Wszechczasów, miejsce 3.
Reposted fromlone-wolf lone-wolf viamaliwa maliwa
Kapelusznica
2269 ff35 420
wojaczek (1999)
Reposted fromkombinat kombinat viamaliwa maliwa

December 18 2014

Kapelusznica
3489 4654 420
Reposted fromrof rof viashitty-love shitty-love

December 10 2014

5558 d2dc 420

artbymoga:

My brain can be a little shit sometimes.

Reposted fromcrowsister crowsister viaelloko elloko
Kapelusznica
Nie chce już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnej nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie strefach ducha.
— Witkacy
Reposted from21gramow 21gramow viaelloko elloko
Kapelusznica
Jestem zmęczona. I nie chodzi mi o moją fizyczność. Jestem zmęczona psychicznie. Mój mózg odmawia mi posłuszeństwa, a to jest początkiem wielkiego rozłamu. A może już końcem. Ciało nie funkcjonuje, serce dawno obumarło, a teraz mój umysł. Co dalej?
Kapelusznica
Kapelusznica
Kapelusznica
Kapelusznica
Kapelusznica
lajf
Reposted fromjulios julios viaawaken awaken
Kapelusznica

Jeśli ktoś nie wyrobi swego sumienia, będzie potrzebował czyjegoś i skończy pytając tę osobę co dobre, a co złe.
Jeśli ktoś nie wyrobi w sobie nawyku motywacji, będzie szukał jej u innych.
Jeśli ktoś nie pokocha siebie, uzależni się od miłości dawanej od innych.
Wniosek jest prosty. Bądź dla siebie tym wszystkim, czego szukasz u innych.

— M. Grzesiak
Reposted fromyourtitle yourtitle viaepidemic epidemic
Kapelusznica
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
Kapelusznica
Chciałbym cokolwiek przeczytać o sobie i o swoich uczuciach, kiedy leżę dwudziestą noc bez snu i patrzę w sufit.
— Marek Hłasko
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamaliwa maliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl