Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

Kapelusznica
0025 437f 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
Kapelusznica
nie chciałaś patrzeć mi w oczy  może się bałaś że zobaczę coś  czego nie chciałaś  pokazać nikomu  nie dotykałaś moich ust pewnie  bałaś   się  że  będziesz musiała  zmywać ich smak   okropnymi łzami jasna cholera  Kochana  i tak byśmy płakali  a potem  jakoś tak przyzwyczaiłaś się  do mnie  pewnie tego nie chciałaś  nie chciałaś przygarnąć  na dłużej kogoś takiego  bo to pewnie zbyt duża odpowiedzialność  w końcu  byłbym tylko Twój  ale przecież wiesz że już zawsze będę przy Tobie  tylko  nie mogę nic z tym zrobić  chyba tylko  być  gdzieś obecnym  wspomnieniem 
Reposted frompingwineq pingwineq viacytaty cytaty
Kapelusznica
5642 712b
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
Kapelusznica
5642 712b
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
Kapelusznica
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Kapelusznica
6857 bdc2 420
Kapelusznica
a po tym wszystkim chciałam tylko, żeby do mnie podszedł i mocno mnie przytulił. wybaczyłabym mu wszystko.
Kapelusznica
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viacytaty cytaty
Kapelusznica
1158 7402 420
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viamaliwa maliwa

January 22 2015

Nothing ever ends poetically. It ends and we turn it into poetry. All that blood was never once beautiful. It was just red.
— Kait Rokowski (via paintdeath)
5349 fb4a 420

ahmedjones:

by Sebastian Faena for CR Fashion Book #1

Reposted fromasafeather asafeather
Kapelusznica
5119 c50c 420
Reposted fromnyaako nyaako viatisiphone tisiphone
Kapelusznica
5119 c50c 420
Reposted fromnyaako nyaako viatisiphone tisiphone
Kapelusznica
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viamarionette marionette

January 03 2015

Kapelusznica
5805 9bd1 420
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viashitty-love shitty-love
Kapelusznica
Jestem jak te wszystkie idiotki, które mają po dwadzieścia parę lat i wydaje im się, że mają czas i są ładne, i są rozpieszczone powodzeniem, i że cały świat składa się z fantastycznych facetów, których można odpychać, odsuwać, grzać się przy nich dwa, trzy miesiące, a potem przeskoczyć na następnego. Jestem jak te wszystkie cipy, które nie wiedzą, co robią.
— J. Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted frommissbrodka missbrodka viacytaty cytaty

January 02 2015

0505 c797
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaskeletal skeletal
Kapelusznica
4921 7532 420
Reposted frommisza misza viaskeletal skeletal
Kapelusznica
5586 77af 420
Reposted frommisza misza viaskeletal skeletal
Kapelusznica
5581 2bea 420
Reposted frommisza misza viaskeletal skeletal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl